وبگاه شخصی احمدرضا سرائيان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: احمدرضا
نام خانوادگي: سرائيان
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي:
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: saraeyan@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و ابخیزداری تهران ایران 1354-1361 
كارشناسي ارشدچوب شناسی و صنایع چوب تربیت مدرس ایران 1362-1368 
دكتريعلوم و صنایع چوب وکاغذ تهران ایران 1377-1382  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسی امکان تولید خمیر پربازده سفید با روش مکانیکی پراکسید قلیایی (APMP) از کاه گندم (خراسان)
English: Investigation on possibility of high yield bleached pulp production from wheat straw(khorasan) by alkaline peroxide mechanical pulping method (APMP)

  تخصص اصلی


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 21468
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان